สไลด์คลิป ลิ้นแฟ้ม

รหัสสินค้า                   สไลด์คลิป

รหัสบาร์โค้ด                (ไม่มี)

รายละเอียดสินค้า        สไลด์คลิป  ลิ้นแฟ้มพลาสติก

บรรจุกล่อง                 50 ตัว