แฟ้มเหรียญ และธนบัตรที่ระลึกรัชกาลที่ ๙ (ปกแฟ้มสีดำ)

เหมาะแก่การมอบเป็นของขวัญในโอกาสสำคัญต่างๆ อาทิเช่น  วันเกิด  วันขึ้นปีใหม่  ฯลฯ  เหมาะสำหรับเก็บเป็นที่ระลึก หรือส่งมอบเป็นมรดกให้แก่ลูกหลาน

ด้านหนาปกทำจากพลาสติก PVC สีดำ พิมพ์ทองอย่างดี

ภายในประกอบด้วย

ช่องใส่เหรียญ  25 สตางค์  , 50 สตางค์ , 1 บาท  , 2 บาท , 5 บาท และ 10 บาท  ตามลำดับ

ช่องใส่ธนบัตรฉบับละ 20 , 50 , 100 , 500 และ 1,000  ตามลำดับ

ช่องใส่ธนบัตร  60 บาท ขนาด 16.2 x 16.2 cm จำนวน 1 ช่อง

กรณีไม่ได้ใส่ธนบัตร ฉบับละ 60 บาท ในช่องใส่ธนบัตรจะมีสกรีนทองพระราชดำรัสว่าด้วยเรื่องการใช้จ่ายเงินเพื่อเตือนสติให้แก่ผู้ได้อ่าน สามารถน้อมนำพระราชดำรัสไปปฏิบัติตามในชีวิตประจำวันได้

รับผลิตงานตามแบบของลูกค้า  คุณภาพดี  ในราคาโรงงาน  งานด่วนภายใน 7 วัน