แฟ้มพลาสติก สไลด์คลิป A4 (มีซองซีดีและนามบัตร)

แฟ้มพลาสติก สไลด์คลิป A4 (มีซองซีดีและนามบัตร)
แฟ้มสไลด์คลิป A4 (มีซองซีดีและนามบัตร) บรรจุกล่อง 12 โหล