A 822 (ลายสวนสัตว์นักกีฬา)

รหัสสินค้า                   A 822 (ลายสวนสัตว์นักกีฬา)

รหัสบาร์โค้ด                8858719118224

รายละเอียดสินค้า        แฟ้มสอด A4 ลายแฟนซี (ลายสวนสัตว์นักกีฬา)

บรรจุกล่อง                 20  โหล